Help List For Starting A Business

Help List For Starting A Business

Terdapat pelbagai bantuan perniagaan disediakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP). Ini selaras dengan visi dan misi KUSKOP untuk menjadikan Malaysia sebuah negara keusahawanan yang unggul, makmur dan bermaruah.

Hasil daripada ini akan mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik yang kondusif untuk menyokong agenda pembangunan keusahawanan negara yang inklusif, mampan serta dipacu oleh pengetahuan dan inovasi.

Berikut adalah senarai bantuan untuk memulakan perniagaan :

1) SME CORP MALAYSIA
PROGRAMGERAN PADANANPAUTAN
Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)Geran Permulaan Perniagaan (Belia Bumiputera)LINK
Inclusive SME Ecosystem (I-see)Geran (Perusahaan Mikro dan B40 yang mempunyai elemen inclusive)LINK
Program Pembangunan Perniagaan Usahawan Mikro (BizMe) Micro ConnectorGeran (Perusahaan Mikro dan B40)LINK
2) TEKUN NASIONAL
PROGRAMPAUTAN
Skim Pembiayaan TEKUN NiagaLINK
Skim Pembiayaan Teman TEKUNLINK
Skim Pembiayaan Program TemanNitaLINK
Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)LINK
Program Khas 2.0LINK
3) BANK RAKYAT
PROGRAMPAUTAN
Pembiayaan PKSLINK
Working Capital -Financing-iLINK
4) PERMODALAN NASIONAL BERHAD
PROGRAMPAUTAN
Skim Pembiayaan FrancaisiLINK
Skim Pembiayaan BIT Pra-FrancaisiLINK
Skim Pembiayaan Keusahawanan Francais Wanita (SWEET)LINK
Skim Pembiayaan Keusahawanan Francais Belia (YOUNITY)LINK